Αγαπητοί μας πελάτες,

Πολιτική της εταιρείας μας είναι να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Σύμφωνα με αυτή τη πολιτική εφαρμόζουμε στην εταιρεία μας, το διεθνές πρότυπο Διαχείρισης ποιότητας ΙSO 9001:2015.
Μέσα στα πλαίσια του συστήματος είναι σαφής η απαίτηση για μέτρηση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
Στη σελίδα θα βρείτε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης το οποίο αφού το συμπληρώσετε, παρακαλούμε να μας το επιστρέψετε.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και αναμένουμε την ανταπόκριση σας.